Byggskum med isocyanater

Building foam with isocyanates

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av byggskum med isocyanater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Byggskum med isocyanater
Byggskum med isocyanater
Bilde av byggskum med isocyanater.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7121

Dokumenter for nedlastning
Ja takk byggskum med isocyanater Ja
  • Byggskum som inneholder isocyanater
Nei takk byggskum med isocyanater Nei
  • Organiske peroksider
  • Herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av byggskum med isocyanater

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7121
Avfallstype Byggskum med isocyanater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080501
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2478, 3080, 2206