Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Byggskum med isocyanater

Building foam with isocyanates

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av byggskum med isocyanater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Byggskum med isocyanater
Bilde av byggskum med isocyanater.

7121

Last ned fraksjonsmerke for Byggskum med isocyanater
Sorteringsmerke/skilt

pdf, 69,64 kb

Ja takk byggskum med isocyanater

  • Byggskum med isocyanater

Nei takk byggskum med isocyanater

  • Organiske peroksider
  • Herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av byggskum med isocyanater

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7121
Avfallstype Byggskum med isocyanater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080501
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2478, 3080, 2206