Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Flygeaske

Fly ash

Her finner du informasjon om avfallstypen flygeaske. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Flygeaske
Bilde av flygeaske.

7096

Last ned fraksjonsmerke for Flygeaske
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,11 kb

Ja takk flygeaske

  • Flygeaske/flyveaske fra avfallsforbrenning som inneholder farlige stoffer

Nei takk flygeaske

  • Andre typer avfall

Videre behandling av flygeaske

Flygeaske inneholder høy konsentrasjon av tungmetaller og miljøgifter, og bringes til forsvarlig sluttforvaring på godkjent deponi.

Annet

Ragn-Sells driver et omfattende FOU-arbeid for å utvinne salter og grunnstoffer fra flygeaske.

Avfallsstoffnummer 7096
Avfallstype Flygeaske
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190113
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig