Flygeaske

Fly ash

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av flygeaske. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Flygeaske
Flygeaske
Bilde av flygeaske.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7096

Dokumenter for nedlastning
Ja takk flygeaske Ja
  • Flygeaske/flyveaske fra avfallsforbrenning som inneholder farlige stoffer
Nei takk flygeaske Nei
  • Andre typer avfall

Videre behandling av flygeaske

Flygeaske inneholder høy konsentrasjon av tungmetaller og miljøgifter, og bringes til forsvarlig sluttforvaring på godkjent deponi. Ragn-Sells driver et omfattende FOU-arbeid for å utvinne salter og grunnstoffer fra flygeaske.

Annet

Ragn-Sells driver et omfattende FOU-arbeid for å utvinne salter og grunnstoffer fra flygeaske.

Fraksjonsnummer 7096
Avfallstype Flygeaske
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190113
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig