Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Fotokjemikalier

Photochemicals

Her finner du informasjon om avfallstypen fotokjemikalier. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Fotokjemikalier
Bilde av fotokjemikalier.

7220

Last ned fraksjonsmerke for Fotokjemikalier
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 72,12 kb

Ja takk fotokjemikalier

  • Kjemikalier fra foto, røntgen og grafisk virksomhet
  • Fikserbad

Nei takk fotokjemikalier

  • Utstyr og liknende
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av fotokjemikalier

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode

Avfall fra virksomheter innen foto, røntgen og grafisk virksomhet 090101
090102
090103
Fikserbad 090104

Generell informasjon fotokjemikalier

Avfallsstoffnummer 7220
Avfallstype Fotokjemikalier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 090101, 090102, 090103, 090104
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig