Fotokjemikalier

Photochemicals

Her finner du generell informasjon om sortering av fotokjemikalier. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Fotokjemikalier
Fotokjemikalier
Bilde av fotokjemikalier.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7220

Dokumenter for nedlastning
Ja takk fotokjemikalier Ja
  • Kjemikalier fra foto, røntgen og grafisk virksomhet
  • Fikserbad
Nei takk fotokjemikalier Nei
  • Utstyr og liknende
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av fotokjemikalier

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder.
Type EAL
Avfall fra virksomheter innen foto, røntgen og grafisk virksomhet 090101
090102
090103
Fikserbad 090104

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7220
Avfallstype Fotokjemikalier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 090101, 090102, 090103, 090104
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig