Halon

Halon

Her finner du generell informasjon om sortering av halon. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Halon
Halon
Bilde av halon.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7230

Dokumenter for nedlastning
Ja takk halon Ja
  • Gass i trykkbeholdere
  • Kjølemediumgass R 12B1
  • Kjølemediumgass R 13B1
Nei takk halon Nei
  • Andre typer gass enn halon
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av halon

Materialgjenvinning og energigjenvinning.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Gass i trykkbeholdere (halon 1211) 160504 1974
Gass i trykkbeholdere (halon 1301) 160504 1009

Generell informasjon

Annet

Siden 1995 har det vært forbudt å etterfylle halonanlegg. Myndighetene mener det er svært viktig å hindre utslipp av halon fordi stoffet bryter ned ozonlaget, som beskytter oss mot ultrafiolett stråling fra sola. I Norge er halon i all hovedsak brukt i brannslokkeanlegg. Det er et effektivt slokkemedium og mange bedrifter og eiere av større bygninger installerte derfor slike anlegg på 70- og 80-tallet. Halon erstattes i dag i stor grad av brannslokkeanlegg basert på andre gasser, som for eksempel inertgass og blandinger av intertgass, eller ved hjelp av vanntåke. (Kilde: Miljødirektoratet)

Fraksjonsnummer 7230
Avfallstype Halon
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1974 eller 1009