Herdere

Hardeners

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av herdere. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Herdere
Herdere
Bilde av herdere.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7123

Dokumenter for nedlastning
Ja takk herdere Ja
  • Herdere med aminer og polyaminer (etsende, flytende)
Nei takk herdere Nei
  • Polymeriserende stoff (isocyanater)
  • Herdere med organiske peroksider
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av herdere

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7123
Avfallstype Herdere
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160508
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2735