Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Herdere

Hardeners

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av herdere. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Herdere
Bilde av herdere.

7123

Last ned fraksjonsmerke for Herdere
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,12 kb

Ja takk herdere

  • Herdere med aminer og polyaminer (etsende, flytende)

Nei takk herdere

  • Polymeriserende stoff (isocyanater)
  • Herdere med organiske peroksider
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av herdere

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7123
Avfallstype Herdere
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160508
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2735