Kvikksølvholdig slam

Sludge with mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av kvikksølvholdig slam. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kvikksølvholdig slam
Kvikksølvholdig slam
Bilde av kvikksølvholdig slam.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7081

Dokumenter for nedlastning
Ja takk kvikksølvholdig slam Ja
  • Kvikksølvholdig slam (prosessrelatert avfall)
Nei takk kvikksølvholdig slam Nei
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av kvikksølvholdig slam

Kvikksølv kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Kvikksølvholdig slam transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Kjemikalier som inneholder kvikksølv, fast 060404 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, fast 160215 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, flytende 160215 2024
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, fast 170901 2025
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, flytende 140603 2024
Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere 160108 3506
Løsninger som inneholder kvikksølv, flytende 060404 2024
Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam 130502 2811

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7081
Avfallstype Kvikksølvholdig slam
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130502
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2811