Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Kvikksølvholdige batterier

Batteries with mercury

Her finner du informasjon om avfallstypen kvikksølvholdige batterier (knappcelle). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kvikksølvholdige batterier
Bilde av kvikksølvholdige batterier.

7082

Last ned fraksjonsmerke for Kvikksølvholdige batterier
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,19 kb

Ja takk kvikksølvholdige batterier

  • Kvikksølvholdige batterier
  • Knappcellebatterier med kvikksølv

Nei takk kvikksølvholdige batterier

  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Nødbatterier
  • Industribatterier
  • Nikkel- og kadmiumholdige batterier
  • Litiumbatterier
  • Småbatterier
  • Andre typer batterier

Videre behandling av kvikksølvholdige batterier

Metaller materialgjenvinnes. Kvikksølv kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Kvikksølv transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Annet

Ved behov for håndtering og destruksjon av industribatterier eller andre spørsmål, ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7082
Avfallstype Kvikksølvholdige batterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160603
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig