Kvikksølvholdige batterier

Batteries with mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av kvikksølvholdige batterier (knappcelle). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kvikksølvholdige batterier
Kvikksølvholdige batterier
Bilde av kvikksølvholdige batterier.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7082

Dokumenter for nedlastning
Ja takk kvikksølvholdige batterier Ja
  • Kvikksølvholdige batterier
  • Knappcellebatterier med kvikksølv
Nei takk kvikksølvholdige batterier Nei
  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Nødbatterier
  • Industribatterier
  • Nikkel- og kadmiumholdige batterier
  • Litiumbatterier
  • Småbatterier
  • Andre typer batterier

Videre behandling av kvikksølvholdige batterier

Metaller materialgjenvinnes. Kvikksølv kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Kvikksølv transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Annet

Ved behov for håndtering og destruksjon av industribatterier eller andre spørsmål, ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7082
Avfallstype Kvikksølvholdige batterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160603
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig