Kvikksølvholdige komponenter

Components with mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av kvikksølvholdige komponenter. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kvikksølvholdige komponenter
Kvikksølvholdige komponenter
Bilde av kvikksølvholdige komponenter.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7081

Dokumenter for nedlastning
Ja takk kvikksølvholdige komponenter Ja
  • Kvikksølvholdige komponenter som inneholder metallisk kvikksølv
  • Kvikksølvtermometre
  • Barometre med kvikksølv
  • Vippebrytere
  • Nivåbrytere
Nei takk kvikksølvholdige komponenter Nei
  • Kvikksølvholdige batterier o.l
  • Løsninger med kvikksølv
  • Kvikksølvholdig slam
  • Andre typer avfall

Videre behandling av kvikksølvholdige komponenter

Metaller materialgjenvinnes. Kvikksølv kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Kvikksølv transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Kjemikalier som inneholder kvikksølv, fast 060404 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, fast 160215 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, flytende 160215 2024
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, fast 170901 2025
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, flytende 140603 2024
Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere 160108 3506
Løsninger som inneholder kvikksølv, flytende 060404 2024
Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam 130502 2811

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7081
Avfallstype Kvikksølvholdige komponenter
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160108
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3506