Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Kvikksølvholdige komponenter

Components with mercury

Her finner du informasjon om avfallstypen kvikksølvholdige komponenter. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kvikksølvholdige komponenter
Bilde av kvikksølvholdige komponenter.

7081

Last ned fraksjonsmerke for Kvikksølvholdige komponenter
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,31 kb

Ja takk kvikksølvholdige komponenter

  • Kvikksølvholdige komponenter som inneholder metallisk kvikksølv
  • Kvikksølvtermometre
  • Barometre med kvikksølv
  • Vippebrytere
  • Nivåbrytere

Nei takk kvikksølvholdige komponenter

  • Kvikksølvholdige batterier o.l
  • Løsninger med kvikksølv
  • Kvikksølvholdig slam
  • Andre typer avfall

Videre behandling av kvikksølvholdige komponenter

Metaller materialgjenvinnes. Kvikksølv kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Kvikksølv transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

EAL-koder og UN-numre for avfallsstoffnummer 7081

Type EAL UN
Kjemikalier som inneholder kvikksølv, fast 060404 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, fast 160215 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, flytende 160215 2024
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, fast 170901 2025
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, flytende 140603 2024
Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere 160108 3506
Løsninger som inneholder kvikksølv, flytende 060404 2024
Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam 130502 2811

Generell informasjon kvikksølvholdige komponenter

Avfallsstoffnummer 7081
Avfallstype Kvikksølvholdige komponenter
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160108
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3506