Laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv

Laboratory chemicals with mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv
Laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv
Bilde av laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7081

Dokumenter for nedlastning
Ja takk laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv Ja
  • Laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv
Nei takk laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv Nei
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv

Kvikksølv kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Kjemikaliene transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Kjemikalier som inneholder kvikksølv, fast 060404 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, fast 160215 2025
Kvikksølv fra EE-avfall, flytende 160215 2024
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, fast 170901 2025
Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, flytende 140603 2024
Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere 160108 3506
Løsninger som inneholder kvikksølv, flytende 060404 2024
Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam 130502 2811

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7081
Avfallstype Laboratoriekjemikalier som inneholder kvikksølv
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 060404
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2025