Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Litiumbatterier, oppladbare

Lithium batteries rechargeable

Her finner du informasjon om avfallstypen litiumbatterier, oppladbare. Alle litiumbatterier inneholder mye restenergi, og skal ikke under noen omstendigheter sorteres sammen med andre typer batterier på grunn av brann- og eksplosjonsfare.

Litiumbatterier, oppladbare
Bilde av litiumbatterier, oppladbare.

7094

Last ned fraksjonsmerke for Litiumbatterier, oppladbare
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,57 kb

Ja takk litiumbatterier, oppladbare

  • Litium-ion/polymerbatterier som er oppladbare (sekundærbatterier)

Nei takk litiumbatterier, oppladbare

  • Litiumbatterier som ikke er oppladbare
  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Industribatterier
  • Nikkel- og kadmiumholdige batterier
  • Kvikksølvholdige batterier
  • Alle andre typer batterier

Videre behandling av litiumbatterier, oppladbare

Batterier med litium plukkes fra hverandre, og nøytraliseres. Plast- og metalldeler materialgjenvinnes. Litium transporteres til spesialdeponi, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Lagring av litiumbatterier

Bedrifter som lagrer brukte litiumbatterier for innsamling anbefales å strø vermikulitt, et støtdempende og brannhemmende mineral, mellom lagene av batterier for å hindre branntilløp. Det er også viktig at slike batterier ikke blandes med andre typer batterier.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Store batterier 160121
160213
3480
Små batterier 200133 3480

Generell informasjon litiumbatterier (oppladbare)

Annet

Litiumbatterier er farlig gods og skal håndteres i henhold til enhver tids gjeldende ADR-bestemmelser. Herunder pakkes og transporteres. Litiumbatterier kan være både brann og eksplosjonsfarlige. Når du skal deklarere litiumbatterier, er dette mulig ved bruk av avfallsstoffnummer 7094, med EAL-kode for store batterier. For eksempel 160121 eller 160213 avhengig av opprinnelse. Små litiumbatterier kan deklareres med koden 200133. (Kilde: NFFA-veilederen.) Vi anbefaler at du i alle tilfeller tar kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7094
Avfallstype Litiumbatterier, oppladbare
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160121, 160213, 200133
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3480