Litiumbatterier, oppladbare

Lithium batteries rechargeable

Her finner du generell informasjon om sortering av litiumbatterier, oppladbare. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Litiumbatterier, oppladbare
Litiumbatterier, oppladbare
Bilde av litiumbatterier, oppladbare.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7094

Dokumenter for nedlastning
Ja takk litiumbatterier, oppladbare Ja
  • Litium-ion/polymerbatterier som er oppladbare (sekundærbatterier)
Nei takk litiumbatterier, oppladbare Nei
  • Litiumbatterier som ikke er oppladbare
  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Industribatterier
  • Nikkel- og kadmiumholdige batterier
  • Kvikksølvholdige batterier
  • Alle andre typer batterier

Videre behandling av litiumbatterier, oppladbare

Batterier med litium plukkes fra hverandre, og nøytraliseres. Plast- og metalldeler materialgjenvinnes. Litium transporteres til spesialdeponi, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Lagring av litiumbatterier

Bedrifter som lagrer brukte litiumbatterier for innsamling anbefales å strø vermikulitt, et støtdempende og brannhemmende mineral, mellom lagene av batterier for å hindre branntilløp. Det er også viktig at slike batterier ikke blandes med andre typer batterier.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Store batterier 160121
160213
3090
Små batterier 200133 3090

Generell informasjon

Annet

Litiumbatterier er farlig gods og skal håndteres i henhold til enhver tids gjeldende ADR-bestemmelser. Herunder pakkes og transporteres. Litiumbatterier kan være både brann og eksplosjonsfarlige. Når du skal deklarere litiumbatterier, er dette mulig ved bruk av avfallsstoffnummer 7094, med EAL-kode for store batterier. For eksempel 160121 eller 160213 avhengig av opprinnelse. Små litiumbatterier kan deklareres med koden 200133. (Kilde: NFFA-veilederen.) Vi anbefaler at du i alle tilfeller tar kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7094
Avfallstype Litiumbatterier, oppladbare
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160121, 160213, 200133
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3480