Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Lyspærer

CFL

Her finner du informasjon om avfallstypen lyspærer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lyspærer og sparepærer
Bilde av lyspærer og sparepærer.

7086

Last ned fraksjonsmerke for Lyspærer
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,25 kb

Ja takk lyspærer

  • Sparepærer med kvikksølv
  • Glødepærer
  • LED-pærer

Nei takk lyspærer

  • Lysstoffrør
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Videre behandling av lyspærer

Transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor pærer destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp. Glass og metall materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Avfallsstoffnummer 7086
Avfallstype Lyspærer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig