Lyspærer

CFL

Her finner du generell informasjon om sortering av lyspærer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lyspærer og sparepærer
Lyspærer og sparepærer
Bilde av lyspærer og sparepærer.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7086

Dokumenter for nedlastning
Ja takk lyspærer Ja
  • Sparepærer med kvikksølv
  • Glødepærer
  • LED-pærer
Nei takk lyspærer Nei
  • Lysstoffrør
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Videre behandling av lyspærer

Transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor pærer destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp. Glass og metall materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Fraksjonsnummer 7086
Avfallstype Lyspærer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig