Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Lysstoffrør og sparepærer

Fluorescent lights and CFL

Her finner du informasjon om avfallstypen lysstoffrør og sparepærer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lysstoffrør og sparepærer
Bilde av lysstoffrør og sparepærer.

7086

Last ned fraksjonsmerke for Lysstoffrør og sparepærer
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 71,57 kb

Ja takk lysstoffrør og sparepærer

  • Alle typer lysstoffrør og sparepærer
  • Med separat eller innebygd tenner
  • Fylt med kvikksølvgass

Nei takk lysstoffrør og sparepærer

  • Andre lyspærer
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Videre behandling av lysstoffrør og sparepærer

Transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor rør og pærer destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp. Glass og metall materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Avfallsstoffnummer 7086
Avfallstype Lysstoffrør og sparepærer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig