Lysstoffrør og sparepærer

Fluorescent lights and CFL

Her finner du generell informasjon om sortering av lysstoffrør og sparepærer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lysstoffrør og sparepærer
Lysstoffrør og sparepærer
Bilde av lysstoffrør og sparepærer.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7086

Dokumenter for nedlastning
Ja takk lysstoffrør og sparepærer Ja
  • Alle typer lysstoffrør og sparepærer
  • Med separat eller innebygd tenner
  • Fylt med kvikksølvgass
Nei takk lysstoffrør og sparepærer Nei
  • Andre lyspærer
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Videre behandling av lysstoffrør og sparepærer

Transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor rør og pærer destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp. Glass og metall materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Fraksjonsnummer 7086
Avfallstype Lysstoffrør og sparepærer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig