Lysstoffrør

Fluorescent lights

Her finner du generell informasjon om sortering av lysstoffrør. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lysstoffrør
Lysstoffrør
Bilde av lysstoffrør.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7086

Dokumenter for nedlastning
Ja takk lysstoffrør Ja
  • Alle typer lysstoffrør
  • Med separat eller innebygd tenner
  • Fylt med kvikksølvgass
Nei takk lysstoffrør Nei
  • Alle typer lyspærer og sparepærer
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Videre behandling av lysstoffrør

Transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor rør destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp. Glass og metall materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Fraksjonsnummer 7086
Avfallstype Lysstoffrør
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig