Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Lysstoffrør

Fluorescent lights

Her finner du informasjon om avfallstypen lysstoffrør. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lysstoffrør
Bilde av lysstoffrør.

7086

Last ned fraksjonsmerke for Lysstoffrør
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,53 kb

Ja takk lysstoffrør

  • Alle typer lysstoffrør
  • Med separat eller innebygd tenner
  • Fylt med kvikksølvgass

Nei takk lysstoffrør

  • Alle typer lyspærer og sparepærer
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Videre behandling av lysstoffrør

Transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor rør destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp. Glass og metall materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Avfallsstoffnummer 7086
Avfallstype Lysstoffrør
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig