Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Maling, lim, lakk

Paint, glue, lacquer

Her finner du informasjon om avfallstypen maling, lim og lakk. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Maling, lim, lakk
Bilde av maling, lim, lakk.

7051

Last ned fraksjonsmerke for Maling, lim, lakk
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,60 kb

Ja takk maling, lim, lakk

  • Maling
  • Lim
  • Lakk
  • Silikon
  • Akryl
  • Fugemasse
  • Trykkfarge

Nei takk maling, lim, lakk

  • Fugelim og fugeskum som inneholder isocyanater
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av maling, lim, lakk

Metallemballasje materialgjenvinnes, annet innhold destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Maling- og lakkavfall (vann-, 2-komponent, løsemiddelbasert e.l) 080111 1263
Avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 080117 1325 
Avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 170903 3077
Fugemasse 080409  
Lim 080409 1133
Trykkfarge avfall som inneholder farlige stoffer 080312 1210

Generell informasjon maling, lim og lakk

Avfallsstoffnummer 7051
Avfallstype Maling, lim, lakk
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080111, 080117, 170903, 080409, 080312
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1263, 1325, 3077, 1133, 1210