Nikkel- og kadmiumholdige batterier

Nickel and cadmium batteries

Her finner du generell informasjon om sortering av nikkel- og kadmiumholdige batterier. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Nikkel- og kadmiumholdige batterier
Nikkel- og kadmiumholdige batterier
Bilde av nikkel- og kadmiumholdige batterier.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7084

Dokumenter for nedlastning
Ja takk nikkel- og kadmiumholdige batterier Ja
  • NiCd-batterier og andre batterier som inneholder kadmium eller nikkel
Nei takk nikkel- og kadmiumholdige batterier Nei
  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Nødbatterier
  • Industribatterier
  • Kvikksølvholdige batterier
  • Litiumbatterier
  • Andre typer batterier

Videre behandling av nikkel- og kadmiumholdige batterier

Plast, nikkel og eventuelle andre metaller materialgjenvinnes, kadmium deponeres.

Annet

Ved behov for håndtering og destruksjon av industribatterier eller andre spørsmål, ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7084
Avfallstype Nikkel- og kadmiumholdige batterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160602
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2795