Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljeemulsjoner, sloppvann

Oil emulsions, sloppy water

Her finner du generell informasjon om sortering av oljeemulsjoner, sloppvann. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF.

Oljeemulsjoner, sloppvann
Bilde av oljeemulsjoner, sloppvann.

7030

Last ned fraksjonsmerke for Oljeemulsjoner, sloppvann
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 62,06 kb

Ja takk oljeemulsjoner, sloppvann

  • Skjærevæsker
  • Emulsjoner

Nei takk oljeemulsjoner, sloppvann

  • Alt annet avfall

Videre behandling av oljeemulsjoner, sloppvann

Oljeemulsjoner, sloppvann sendes til inndamping. Konsentrat og filterrester energigjenvinnes deretter i godkjente anlegg.

Forslag EAL-kode

Type EAL
Avsaltingsslam eller -emulsjoner 130801
Bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener 120108
Bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener 120109
Bunnoljer (skutebunnsvann) 1304
Emulsjoner, ikke-klorerte 130105
Oljeemulsjoner (stabile) 130802
Oljeemulsjoner, sloppvann 165071
Oljeholdig avfall 160708
Oljeholdig avfall, annet oljeholdig vann fra motorrom og vedlikeholds-/ prosessystem fra offshore 161001

Generell informasjon oljeemulsjoner, sloppvann

Avfallsstoffnummer 7030
Avfallstype Oljeemulsjoner, sloppvann
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130801, 120108, 120109, 1304, 130105, 130802, 165071, 160708, 161001
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig