Oljeemulsjoner, sloppvann

Oil emulsions, sloppy water

Her finner du generell informasjon om sortering av oljeemulsjoner, sloppvann. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljeemulsjoner, sloppvann
Oljeemulsjoner, sloppvann
Bilde av oljeemulsjoner, sloppvann.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7030

Dokumenter for nedlastning
Ja takk oljeemulsjoner, sloppvann Ja
  • Skjærevæsker
  • Emulsjoner
Nei takk oljeemulsjoner, sloppvann Nei
  • Alt annet avfall

Videre behandling av oljeemulsjoner, sloppvann

Oljeemulsjoner, sloppvann sendes til inndamping. Konsentrat og filterrester energigjenvinnes deretter i godkjente anlegg.

Forslag EAL-kode

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder.
Type EAL
Avsaltingsslam eller -emulsjoner 130801
Bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener 120108
Bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener 120109
Bunnoljer (skutebunnsvann) 1304
Emulsjoner, ikke-klorerte 130105
Oljeemulsjoner (stabile) 130802
Oljeemulsjoner, sloppvann 165071
Oljeholdig avfall 160708
Oljeholdig avfall, annet oljeholdig vann fra motorrom og vedlikeholds-/ prosessystem fra offshore 161001

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7030
Avfallstype Oljeemulsjoner, sloppvann
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130801, 120108, 120109, 1304, 130105, 130802, 165071, 160708, 161001
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig