Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljeforurenset masse, oljefiller

Oil contaminated pulp, greasy rags

Her finner du informasjon om avfallstypen oljeforurenset masse, oljefiller. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljeforurenset masse, oljefiller
Bilde av oljeforurenset masse, oljefiller.

7022

Last ned fraksjonsmerke for Oljeforurenset masse, oljefiller
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,20 kb

Ja takk oljeforurenset masse, oljefiller

  • Våte, dryppende filler forurenset med olje
  • Absorbenter forurenset med olje
  • Oljefiltre av papp uten filterhus (innsatsfiltre)

Nei takk oljeforurenset masse, oljefiller

  • Bensin- og dieselfiltre
  • Oljefiltre med metall
  • Deler av metall
  • Oljeforurenset jord og stein
  • Filler innsatt med andre farlige stoffer
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljeforurenset masse, oljefiller

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7022
Avfallstype Oljeforurenset masse, oljefiller
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1325