Oljeforurenset masse, oljefiller

Oil contaminated pulp, greasy rags

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av oljeforurenset masse, oljefiller. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Oljeforurenset masse, oljefiller
Oljeforurenset masse, oljefiller
Bilde av oljeforurenset masse, oljefiller.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7022

Dokumenter for nedlastning
Ja takk oljeforurenset masse, oljefiller Ja
  • Våte, dryppende filler forurenset med olje
  • Absorbenter forurenset med olje
  • Oljefiltre av papp uten filterhus (innsatsfiltre)
Nei takk oljeforurenset masse, oljefiller Nei
  • Bensin- og dieselfiltre
  • Oljefiltre med metall
  • Deler av metall
  • Oljeforurenset jord og stein
  • Filler innsatt med andre farlige stoffer
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljeforurenset masse, oljefiller

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7022
Avfallstype Oljeforurenset masse, oljefiller
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1325