Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Tomme oljekanner

Empty oil cans

Her finner du informasjon om avfallstypen tomme oljekanner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Tomme oljekanner
Bilde av tomme oljekanner.

7022

Last ned fraksjonsmerke for Tomme oljekanner
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,56 kb

Ja takk tomme oljekanner

  • Tomme oljekanner

Nei takk tomme oljekanner

  • Oljekanner med innhold
  • Kanner med annet innhold
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av tomme oljekanner

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7022
Avfallstype Tomme oljekanner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150110
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig