Tomme oljekanner

Empty oil cans

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av tomme oljekanner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Tomme oljekanner
Tomme oljekanner
Bilde av tomme oljekanner.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7022

Dokumenter for nedlastning
Ja takk tomme oljekanner Ja
  • Tomme oljekanner
Nei takk tomme oljekanner Nei
  • Oljekanner med innhold
  • Kanner med annet innhold
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av tomme oljekanner

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7022
Avfallstype Tomme oljekanner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150110
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig