Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Organisk avfall uten halogen

Organic waste without halogen

Her finner du generell informasjon om sortering av organisk avfall uten halogen. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organisk avfall uten halogen
Bilde av organisk avfall uten halogen.

7152

Last ned fraksjonsmerke for Organisk avfall uten halogen
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,55 kb

Ja takk organisk avfall uten halogen

  • Organisk avfall uten halogen, se spesifikasjoner for sortering i tabell for EAL- og UN-numre på www.ragnsells.no

Nei takk organisk avfall uten halogen

  • Organisk avfall med halogen (ta kontakt med oss hvis du er i tvil)
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av organisk avfall uten halogen

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Asfaltlim uten klor 080409 1993
Bitumenblandinger som inneholder kulltjære 170301 1999
Brannskum uten halogen 160508 -
Brukt aktivt kull fra behandling av røykgass 190110 1325
Brukte absorbenter (papir, tørkekluter, absorbosjonsmidler, vernetøy) 150202 -
Destillasjonsrester 140603 1993
Formaldehydløsning 140603 1198
Kasserte organiske kjemikalier og blandinger (laboratoriekjemikalier) 160508 1993
Laboratoriekjemikalier organiske, faste, brannfarlige 070208 1325
Laboratoriekjemikalier organiske, flytende, brannfarlige 070208 1993
Organisk avfall (fra oljeboring) 165073 1992
Pipestein med PAH 170303 -
Reaksjonsrester 160508 1993
Sekkeavfall med kjemikalierester (fra oljeboring) 150110 -
Tjæreavfall (tectyl og understellsmasse) 170303 1139
Tjæreavfall (tjære og kreosot) 170303 1999

Generell informasjon organisk avfall uten halogen

Avfallsstoffnummer 7152
Avfallstype Organisk avfall uten halogen
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080409, 170301, 160508, 190110, 150202, 140603, 070208, 165073, 170303, 150110
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1993, 1999, 1325, 1198, 1992, 1139