Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Organiske løsemidler med halogen

Organic solvents with halogen

Her finner du generell informasjon om sortering av organiske løsemidler med halogen. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organiske løsemidler med halogen
Bilde av organiske løsemidler med halogen.

7041

Last ned fraksjonsmerke for Organiske løsemidler med halogen
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,90 kb

Ja takk organiske løsemidler med halogen

  • Diklormetan (metylenklorid)
  • Jodmetan (metyljodid)
  • Kloroform (triklormetan)
  • Tetrakloreten (perkloretylen)

Nei takk organiske løsemidler med halogen

  • Organiske løsemidler uten halogen
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av organiske løsemidler med halogen

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Diklormetan (metylenklorid) 140602 1593
Jodmetan (metyljodid) 140602 2644
Kloroform (triklormetan) 140602 1888
Kloroform (triklormetan) 140602 1897

Generell informasjon organiske løsemidler med halogen

Avfallsstoffnummer 7041
Avfallstype Organiske løsemidler med halogen
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 140602
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1593, 2644, 1888, 1897