Bremsevæske

Brakefluid

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av bremsevæske som avfall (organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Bremsevæske
Bremsevæske
Bilde av bremsevæske.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7042

Dokumenter for nedlastning
Ja takk bremsevæske Ja
  • Bremsevæske uten halogener (fluor, klor, jod, brom og astat)
Nei takk bremsevæske Nei
  • Andre løsemidler

Videre behandling av bremsevæske

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7042
Avfallstype Bremsevæske
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160113
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig