Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske

Organic solvents, non-halogenated, brakefluid

Her finner du generell informasjon om sortering av organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske
Bilde av organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske.

7042

Last ned fraksjonsmerke for Organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,71 kb

Ja takk organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske

  • Bremsevæske uten halogener (fluor, klor, jod, brom og astat)

Nei takk organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske

  • Andre løsemidler

Gjenvinning av organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7042
Avfallstype Organiske løsemidler uten halogen, bremsevæske
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160113
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig