Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Frost- og kjølevæsker

Anti-frost solvents

Her finner du generell informasjon om avfallstypen frost- og kjølevæsker (organiske løsemidler uten halogen, frost- og kjølevæske). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organiske løsemidler uten halogen, frost- og kjølevæsker
Bilde av organiske løsemidler uten halogen, frost- og kjølevæsker.

7042

Last ned fraksjonsmerke for Frost- og kjølevæsker
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 67,99 kb

Ja takk frost- og kjølevæsker

  • Brukte frostvæsker og kjølevæsker

Nei takk frost- og kjølevæsker

  • Andre løsemidler

Videre behandling av frost- og kjølevæsker

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7042
Avfallstype Frost- og kjølevæsker
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160114
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig