Frost- og kjølevæsker

Anti-frost solvents

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av frost- og kjølevæsker (organiske løsemidler uten halogen, frost- og kjølevæske). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Frost- og kjølevæsker
Frost- og kjølevæsker
Bilde av frost- og kjølevæsker.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7042

Dokumenter for nedlastning
Ja takk frost- og kjølevæsker Ja
  • Brukte frostvæsker og kjølevæsker
Nei takk frost- og kjølevæsker Nei
  • Andre løsemidler

Videre behandling av frost- og kjølevæsker

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7042
Avfallstype Frost- og kjølevæsker
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160114
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig