Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker

Organic solvents, non-halogenated, cooling, anti-frost solvents

Her finner du generell informasjon om sortering av organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker
Bilde av organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker.

7042

Last ned fraksjonsmerke for Organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,55 kb

Ja takk organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker

  • Brukte frostvæsker og kjølevæsker

Nei takk organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker

  • Andre løsemidler

Gjenvinning av organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7042
Avfallstype Organiske løsemidler uten halogen, frost og kjølevæsker
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160114
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig