Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Organiske peroksider

Organic peroxides

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av organiske peroksider. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Organiske peroksider
Bilde av organiske peroksider.

7123

Last ned fraksjonsmerke for Organiske peroksider
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,30 kb

Ja takk organiske peroksider

  • Herdere med organiske peroksider, for eksempel dibenzoylperoksid
  • Fast og flytende

Nei takk organiske peroksider

  • Polymeriserende stoff, isocyanater
  • Aminbaserte herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av organiske peroksider

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk. For eksempel dibenzoylperoksid, fast. 160903 3104
Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk. For eksempel dibenzoylperoksid, flytende. 160903 3105
Avfallsstoffnummer 7123
Avfallstype Organiske peroksider
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160903
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3104, 3105