Organiske peroksider

Organic peroxides

Her finner du generell informasjon om sortering av organiske peroksider. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organiske peroksider
Organiske peroksider
Bilde av organiske peroksider.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7123

Dokumenter for nedlastning
Ja takk organiske peroksider Ja
  • Herdere med organiske peroksider, for eksempel dibenzoylperoksid
  • Fast og flytende
Nei takk organiske peroksider Nei
  • Polymeriserende stoff, isocyanater
  • Aminbaserte herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av organiske peroksider

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk. For eksempel dibenzoylperoksid, fast. 160903 3104
Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk. For eksempel dibenzoylperoksid, flytende. 160903 3105

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7123
Avfallstype Organiske peroksider
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160903
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3104, 3105