Polymeriserende stoffer, isocyanater

Polymerizing agents, isocyanates

Her finner du generell informasjon om sortering av polymeriserende stoffer, isocyanater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Polymeriserende stoffer, isocyanater
Polymeriserende stoffer, isocyanater
Bilde av polymeriserende stoffer, isocyanater.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7121

Dokumenter for nedlastning
Ja takk polymeriserende stoffer, isocyanater Ja
  • Herdere med isocyanater
  • Polymeriserende stoffer med for eksempel polyester
Nei takk polymeriserende stoffer, isocyanater Nei
  • Organiske peroksider
  • Byggskum med isocyanater
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av polymeriserende stoffer, isocyanater

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Herdere med isocyanater (brannfarlig og giftig) 080501 2478
Herdere med isocyanater (giftig og brannfarlig) 080501 3080
Herdere med isocyanater (giftig) 080501 2206

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7121
Avfallstype Polymeriserende stoffer, isocyanater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080501
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2478, 3080, 2206