Propan/butan

Propane/Butane

Her finner du generell informasjon om sortering av gasser i trykkbeholdere, propan/butan. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Gasser i trykkbeholdere, propan/butan
Gasser i trykkbeholdere, propan/butan
Bilde av gasser i trykkbeholdere, propan/butan.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7261

Dokumenter for nedlastning
Ja takk propan/butan Ja
  • Trykkbeholdere med propan eller butan
Nei takk propan/butan Nei
  • Brannslukningsapparater
  • Oksygen
  • Nitrogen
  • Acetylen
  • Helium
  • Luft
  • Spesialgasser

Videre behandling av propan/butan

Trykkbeholdere gjenbrukes hvis mulig, gasser destrueres gjennom energigjenvinning.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Gass i trykkbeholdere propan 160504 1978
Gass i trykkbeholdere propan/butan 160504 1965

Generell informasjon

Annet

Dersom du er i besittelse av oksygen, nitrogen, acetylen, helium, luft eller spesialgasser ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7261
Avfallstype Propan/butan
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1978 (propan) eller 1965 (propan/butan)