Prosessvann, vaskevann

Process water, wash water

Her finner du generell informasjon om sortering av prosessvann, vaskevann. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Prosessvann, vaskevann
Prosessvann, vaskevann
Bilde av prosessvann, vaskevann.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7165

Dokumenter for nedlastning
Ja takk prosessvann, vaskevann Ja
  • Forurenset vann og vandige løsninger fra forbrenningsanlegg og prosess
  • Sigevann fra fyllplasser
Nei takk prosessvann, vaskevann Nei
  • Alt annet avfall

Videre behandling av prosessvann, vaskevann

Prosessvann, vaskevann sendes til inndamping. Konsentrat og filterrester energigjenvinnes deretter i godkjente anlegg.

Forslag EAL-kode

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder.
Type EAL
Forurenset vann og vandige løsninger fra forbrenningsanlegg 190106
Forurenset vann og vandige løsninger fra prosess 070101
Forurenset vann og vandige løsninger, sigevann fra fyllplasser 190702

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7165
Avfallstype Prosessvann, vaskevann
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190106, 070101, 190702
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig