Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Prosessvann, vaskevann

Process water, wash water

Her finner du generell informasjon om sortering av prosessvann, vaskevann. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Prosessvann, vaskevann
Bilde av prosessvann, vaskevann.

7165

Last ned fraksjonsmerke for Prosessvann, vaskevann
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,07 kb

Ja takk prosessvann, vaskevann

  • Forurenset vann og vandige løsninger fra forbrenningsanlegg og prosess
  • Sigevann fra fyllplasser

Nei takk prosessvann, vaskevann

  • Alt annet avfall

Videre behandling av prosessvann, vaskevann

Prosessvann, vaskevann sendes til inndamping. Konsentrat og filterrester energigjenvinnes deretter i godkjente anlegg.

Forslag EAL-kode

Type EAL
Forurenset vann og vandige løsninger fra forbrenningsanlegg 190106
Forurenset vann og vandige løsninger fra prosess 070101
Forurenset vann og vandige løsninger, sigevann fra fyllplasser 190702

Generell informasjon prosessvann, vaskevann

Avfallsstoffnummer 7165
Avfallstype Prosessvann, vaskevann
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190106, 070101, 190702
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig