Rengjøringsmidler

Cleaners

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av rengjøringsmidler. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Rengjøringsmidler
Rengjøringsmidler
Bilde av rengjøringsmidler.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7133

Dokumenter for nedlastning
Ja takk rengjøringsmidler Ja
  • Rengjøringsmidler
  • Såper
  • Desinfeksjonsmidler
Nei takk rengjøringsmidler Nei
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning). Under forbrenning blir avgasser renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7133
Avfallstype Rengjøringsmidler
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 070601, 165073
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig