Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Rengjøringsmidler

Cleaners

Her finner du informasjon om avfallstypen rengjøringsmidler. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Rengjøringsmidler
Bilde av rengjøringsmidler.

7133

Last ned fraksjonsmerke for Rengjøringsmidler
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,46 kb

Ja takk rengjøringsmidler

  • Rengjøringsmidler
  • Såper
  • Desinfeksjonsmidler

Nei takk rengjøringsmidler

  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning). Under forbrenning blir avgasser renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7133
Avfallstype Rengjøringsmidler
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 070601, 165073
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig