Sement og mørtel

Cement and mortar

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av sement og mørtel. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Sement og mørtel
Sement og mørtel
Bilde av sement og mørtel.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7091

Dokumenter for nedlastning
Ja takk sement og mørtel Ja
  • Sement og mørtel
Nei takk sement og mørtel Nei
  • Betong
  • Flislim
  • Andre limprodukter
  • Flytende uorganisk avfall
  • Herdet mørtel
  • Herdet sement
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av sement og mørtel

Mørtel og sement sorteres og klassifiseres av Ragn-Sells, og transporteres i tråd med gjeldene regelverk til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi. Før avfallet deponeres blir det nøytralisert.

Annet

Sement og mørtel er etsende, og må leveres separat som avfallsstoffnummer 7091.

Fraksjonsnummer 7091
Avfallstype Sement og mørtel
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160507
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig