Slam fra oljeutskillere

Sludge from oil separators

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av slam fra oljeutskillere. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Slam fra oljeutskillere
Slam fra oljeutskillere
Bilde av slam fra oljeutskillere.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7022

Dokumenter for nedlastning
Ja takk slam fra oljeutskillere Ja
  • Slam fra oljeutskillere
Nei takk slam fra oljeutskillere Nei
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av slam fra oljeutskillere

Slam fra oljeutskillere behandles gjennom biologisk nedbrytning, og deponeres deretter.

Fraksjonsnummer 7022
Avfallstype Slam fra oljeutskillere
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130503
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig