Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert

Grease oil-based

Her finner du generell informasjon om sortering av olje- og fettavfall, smørefett oljebasert. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert
Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert
Bilde av olje- og fettavfall, smørefett oljebasert.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7021

Dokumenter for nedlastning
Ja takk olje- og fettavfall, smørefett oljebasert Ja
  • Smørefett oljebasert fast
  • Rester av fett i fast form med eller uten emballasje
Nei takk olje- og fettavfall, smørefett oljebasert Nei
  • Verktøy, filler o.l for håndtering av fett
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av olje- og fettavfall, smørefett oljebasert

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7021
Avfallstype Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 120112
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1325