Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert

Grease oil-based

Her finner du informasjon om avfallstypen olje- og fettavfall, smørefett oljebasert. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert
Bilde av olje- og fettavfall, smørefett oljebasert.

7021

Last ned fraksjonsmerke for Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,52 kb

Ja takk olje- og fettavfall, smørefett oljebasert

  • Smørefett oljebasert fast
  • Rester av fett i fast form med eller uten emballasje

Nei takk olje- og fettavfall, smørefett oljebasert

  • Verktøy, filler o.l for håndtering av fett
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av olje- og fettavfall, smørefett oljebasert

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7021
Avfallstype Olje- og fettavfall, smørefett oljebasert
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 120112
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1325