Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Spillolje ikke refusjonsberettiget

Waste oil, non refundable

Her finner du informasjon om avfallstypen spillolje, ikke refusjonsberettiget. For mer informasjon om PCB-holdig olje, se avfallsstoffnummer 7210.

Spillolje, ikke refusjonsberettiget
Bilde av spillolje, ikke refusjonsberettiget.

7012

Last ned fraksjonsmerke for Spillolje ikke refusjonsberettiget
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,78 kb

Ja takk spillolje ikke refusjonsberettiget

  • Oljer forurenset med drivstoff eller vann
  • Oljer det ikke er betalt smøreoljeavgift for

Nei takk spillolje ikke refusjonsberettiget

  • PCB-holdige oljer
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av spillolje ikke refusjonsberettiget

Spillolje, ikke refusjonsberettiget destrueres gjennom energigjenvinning.

Forslag EAL-koder

Andre hydrauliske oljer. 130113
Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer. 130208
Annet brensel (herunder blandinger). 130703
Biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer. 130112
Biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer. 130207
Brukte eller kasserte hydrauliske oljer (mineralbaserte ikke klorerte). 130110
Brukte eller kasserte motoroljer, giroljer og smøreoljer (mineralbaserte ikke klorerte). 130205
Brukte eller kasserte transformatoroljer, bryteroljer og varmeoverførende oljer (mineralbaserte ikke klorerte). 130307
Brukte eller kasserte transformatoroljer (mineralbaserte ikke klorerte) 130306
Mineralbaserte bearbeidingsoljer med halogener (ikke i form av emulsjon). 120106
Mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener. 120107
Mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer. 130109
Mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer. 130204
Syntetiske bearbeidingsoljer. 120110
Syntetiske hydrauliske oljer. 130111
Syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer. 130206

Generell informasjon spillolje, ikke refusjonsberettiget

Avfallsstoffnummer 7012
Avfallstype Spillolje, ikke refusjonsberettiget
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130113, 130208, 130703, 130112, 130207, 130110, 130205, 130307, 130306 , 120106, 120107, 130109, 130204, 120110, 130111, 130206
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3082