Spillolje refusjonsberettiget

Waste oil, refundable

Her finner du informasjon om avfallstypen spillolje refusjonsberettiget. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Spillolje refusjonsberettiget
Spillolje refusjonsberettiget
Bilde av spillolje refusjonsberettiget.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7011

Dokumenter for nedlastning
Ja takk spillolje refusjonsberettiget Ja
  • Refusjonsberettiget spillolje
Nei takk spillolje refusjonsberettiget Nei
  • PCB holdig olje
  • Klorert olje
  • Drivstoffrester
  • Brenselblandinger
  • Oljer det ikke er betalt smøreoljeavgift for

Videre behandling av spillolje refusjonsberettiget

Reraffinering og energigjenvinning.

Forslag EAL-kode

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder.
Type EAL
Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer 130208
Brukte eller kasserte hydrauliske oljer (mineralbaserte ikke klorerte) 130110
Brukte eller kasserte motoroljer, giroljer og smøreoljer (mineralbaserte ikke klorerte) 130205
Brukte eller kasserte transformatoroljer, bryteroljer og varmeoverførende oljer (mineralbaserte ikke klorerte) 130307
Olje drenert fra oljefiltre 130205

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7011
Avfallstype Spillolje, refusjonsberettiget
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130208, 130110, 130205, 130307
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3082