Spraybokser

Spray cans

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av spraybokser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Spraybokser
Spraybokser
Bilde av spraybokser.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7055

Dokumenter for nedlastning
Ja takk spraybokser Ja
  • Alle typer spraybokser
  • Aerosoler
Nei takk spraybokser Nei
  • Bekjempningsmidler (for eksempel radar)
  • Byggfugeskum
  • Isocyanater
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av spraybokser

Metallemballasje materialgjenvinnes, annet innhold destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning). Under forbrenning blir avgasser renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Annet

Innholdet og hvilken drivgass som er benyttet avgjør om den kasserte boksen er farlig avfall. Ved farlige egenskaper er den kasserte boksen farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7055
Avfallstype Spraybokser
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1950