Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Spraybokser

Spray  cans

Her finner du informasjon om avfallstypen spraybokser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Spraybokser
Bilde av spraybokser.

7055

Last ned fraksjonsmerke for Spraybokser
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 62,67 kb

Ja takk spraybokser

  • Alle typer spraybokser
  • Aerosoler

Nei takk spraybokser

  • Bekjempningsmidler (for eksempel radar)
  • Byggfugeskum
  • Isocyanater
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av spraybokser

Metallemballasje materialgjenvinnes, annet innhold destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning). Under forbrenning blir avgasser renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Annet

Innholdet og hvilken drivgass som er benyttet avgjør om den kasserte boksen er farlig avfall. Ved farlige egenskaper er den kasserte boksen farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7055
Avfallstype Spraybokser
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1950