Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Surt organisk avfall

Acid organic waste

Her finner du generell informasjon om sortering av surt organisk avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Surt organisk avfall
Bilde av surt organisk avfall.

7134

Last ned fraksjonsmerke for Surt organisk avfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,18 kb

Ja takk surt organisk avfall

  • Eddiksyrer, fettsyrer, maursyrer, karboksylsyrer og andre organiske syrer

Nei takk surt organisk avfall

  • Organiske baser
  • Uorganiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Rengjøringsmidler
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av surt organisk avfall

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Eddiksyre 10-80% syre 070301 2790
Iseddik over 80% syre 070301 2789
Kjemikalier, surt avfall, organisk (for eksempel blanding av surt organisk avfall offshore) flytende 160508  3665
Kjemikalier, surt avfall, organisk (for eksempel surt organisk avfall offshore) fast 160508 3261
Klorsilaner 070301 2987
Maursyre med mer enn 85% syre 070301 1779
Laboratoriekjemikalier organiske, flytende, etsende sure 160508 3265

Generell informasjon surt organisk avfall

Avfallsstoffnummer 7134
Avfallstype Surt organisk avfall
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 070301, 160508
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2790, 2789, 3265, 3261, 2987, 1779