Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Tonerkassetter og blekkpatroner

Toner cartridges and ink cartridges

Her finner du informasjon om avfallstypen tonerkassetter og blekkpatroner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Tonerkassetter og blekkpatroner
Bilde av tonerkassetter og blekkpatroner.

7051

Last ned fraksjonsmerke for Tonerkassetter og blekkpatroner
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,65 kb

Ja takk tonerkassetter og blekkpatroner

  • Alle tonere og blekkpatroner som inneholder farlige stoffer

Nei takk tonerkassetter og blekkpatroner

  • Tonere og blekkpatroner med kretskort eller annen elektronikk
  • Andre avfallstyper

Gjenvinning av tonerkassetter og blekkpatroner

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7051
Avfallstype Tonerkassetter og blekkpatroner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080317
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig