Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Tonerkassetter og blekkpatroner

Toner cartridges and ink cartridges

Tonerkassetter og blekkpatroner uten påmontert kretskort er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter gjeldende lovverk. Dette leveres som maling, lim og lakk.

Tonerkassetter og blekkpatroner
Bilde av tonerkassetter og blekkpatroner.

7051

Last ned fraksjonsmerke for Tonerkassetter og blekkpatroner
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 69,50 kb

Ja takk tonerkassetter og blekkpatroner

  • Tonerkassetter uten kretskort
  • Blekkpatroner uten kretskort

Nei takk tonerkassetter og blekkpatroner

  • Tonere og blekkpatroner med kretskort eller annen elektronikk
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av tonerkassetter og blekkpatroner

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Tonerkassetter og blekkpatroner påmontert kretskort

Tonerkassetter og blekkpatroner med påmontert kretskort er klassifisert som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og inngår i returordningen for denne avfallstypen.

Annet

Tonerstøv inneholder farlige stoffer og må behandles forsiktig. Støvet kan lekke ut dersom tonerkassettene knuser eller ødelegges. Løse tonerkassetter samles i esker eller beholdere for å sikre at støvet ikke lekker ut under transport. Skadede kassetter og patroner legges i poser.

Avfallsstoffnummer 7051
Avfallstype Tonerkassetter og blekkpatroner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080317
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig