Tonerkassetter og blekkpatroner

Toner cartridges and ink cartridges

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av tonerkassetter og blekkpatroner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Tonerkassetter og blekkpatroner
Tonerkassetter og blekkpatroner
Bilde av tonerkassetter og blekkpatroner.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7051

Dokumenter for nedlastning
Ja takk tonerkassetter og blekkpatroner Ja
  • Tonerkassetter
  • Blekkpatroner
Nei takk tonerkassetter og blekkpatroner Nei
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av tonerkassetter og blekkpatroner

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Annet

Tonerstøv inneholder farlige stoffer og må behandles forsiktig. Støvet kan lekke ut dersom tonerkassettene knuser eller ødelegges. Løse tonerkassetter sorteres i beholdere for å sikre at støvet ikke lekker ut under transport. Skadede kassetter og patroner legges i lukkede poser før de plasseres i avfallsbeholderen.

Fraksjonsnummer 7051
Avfallstype Tonerkassetter og blekkpatroner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 080317
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig