Uorganiske baser

Inorganic bases

Her finner du generell informasjon om sortering av uorganiske baser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Uorganiske baser
Uorganiske baser
Bilde av uorganiske baser.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Avfallsstoffnummer

7132

Dokumenter for nedlastning
Ja takk uorganiske baser Ja
  • Uorganiske baser, se spesifikasjoner for sortering i tabell for EAL- og UN-numre på ragnsells.no
Nei takk uorganiske baser Nei
  • Uorganiske syrer
  • Organiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av uorganiske baser

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Ammoniakkløsning (med mer enn 10% men ikke over 35% ammoniakk) 060203 2672
Andre baser (fast) 060205 3262
Andre baser (flytende) 060205 3266
Brent kalk (CaO) 060205 1910
Hydrazin, vannfri 060205 2029
Hydrazin, vannløsning (med mer enn 37 masseprosent hydrazin) 060205 2030
Kaliumhydroksid (kalielut, fast) 060204 1813
Kaliumhydroksid (kalielut, flytende) 060204 1814
Kjemikalier basisk fast avfall, uorganisk (for eksempel uorganiske baser fra offshore) 160507 3262
Kjemikalier basisk flytende avfall, uorganisk (for eksempel blandinger av uorganiske baser fra offshore) 160507 3266
Lesket kalk, kalsiumhydroksid 060201 -
Natriumhydroksid (kaustisk soda, fast) 060204 1823
Natriumhydroksid (natronlut, flytende) 060204 1824
Natriummetasilikat 060205 -

Generell informasjon

Avfallsstoffnummer 7132
Avfallstype Uorganiske baser
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 060203, 060205, 060204, 160507, 060201, 200115
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2672, 3262, 3266, 1910, 2029, 2030, 1813, 1814, 1823, 1824