Uorganiske løsninger og bad

Inorganic solutions and baths

Her finner du generell informasjon om sortering av uorganiske løsninger og bad. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Uorganiske løsninger og bad
Uorganiske løsninger og bad
Bilde av uorganiske løsninger og bad.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7097

Dokumenter for nedlastning
Ja takk uorganiske løsninger og bad Ja
  • Uorganisk avfall som inneholder tungmetaller
  • Flytende uorganiske laboratoriekjemikalier
Nei takk uorganiske løsninger og bad Nei
  • Alt annet avfall

Videre behandling av uorganiske løsninger og bad

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Flytende avfall som inneholder tungmetaller 060405 3287
Laboratoriekjemikalier uorganiske flytende, giftige 160506 3287

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7097
Avfallstype Uorganiske løsninger og bad
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 060405, 160506
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3287