Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Uorganiske salter og annet fast stoff

Inorganic salts and other solids

Her finner du generell informasjon om sortering av uorganiske salter og annet fast stoff. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Uorganiske salter og annet fast stoff
Bilde av uorganiske salter og annet fast stoff.

7091

Last ned fraksjonsmerke for Uorganiske salter og annet fast stoff
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,56 kb

Ja takk uorganiske salter og annet fast stoff

  • Uorganiske faste laboratoriekjemikalier

Nei takk uorganiske salter og annet fast stoff

  • Flytende uorganiske laboratoriekjemikalier
  • Sement og mørtel
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av uorganiske salter og annet fast stoff

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Generell informasjon uorganiske salter og annet fast stoff

Avfallsstoffnummer 7091
Avfallstype Uorganiske salter og annet fast stoff
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160507
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3288