Uorganiske salter og annet fast stoff

Inorganic salts and other solids

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av uorganiske salter og annet fast stoff. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Uorganiske salter og annet fast stoff
Uorganiske salter og annet fast stoff
Bilde av uorganiske salter og annet fast stoff.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7091

Dokumenter for nedlastning
Ja takk uorganiske salter og annet fast stoff Ja
  • Uorganiske faste laboratoriekjemikalier
Nei takk uorganiske salter og annet fast stoff Nei
  • Flytende uorganiske laboratoriekjemikalier
  • Sement og mørtel
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av uorganiske salter og annet fast stoff

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Fraksjonsnummer 7091
Avfallstype Uorganiske salter og annet fast stoff
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160507
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3288