Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Uorganiske syrer

Inorganic acids

Her finner du generell informasjon om sortering av uorganiske syrer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Uorganiske syrer
Bilde av uorganiske syrer.

7131

Last ned fraksjonsmerke for Uorganiske syrer
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,18 kb

Ja takk uorganiske syrer

  • Uorganiske syrer, se spesifikasjoner for sortering i tabell for EAL- og UN-numre på www.ragnsells.no

Nei takk uorganiske syrer

  • Uorganiske baser
  • Organiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av uorganiske syrer

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Batterisyre med høyst 51% syre eller batterivæske, syre 060101 2796
Fosforsyre og fosforholdige syrer 060104 1805
Hydrogenfluorid, (fluss-syre med ikke mer enn 60% hydrogenfluorid) 060103 1790
Kjemikalier surt avfall, uorganisk (for eksempel blandinger av uorganiske syrer fra offshore) 160507 3264
Perklorsyre (ikke over 50 masseprosentsyre) 060106 1802
Perklorsyre (med over 50 men ikke over 72 masseprosentsyre) 060106 1873
Salpetersyre (annet enn rød rykende med mindre enn 65% ren syre) 060105 2031
Salpetersyre (over 65%, men ikke over 70%) 060105 2031
Saltsyre 060102 1789
Svovelsyre og svovelholdige syrer (>51%, ny batterisyre) 060101 1830
Svovelsyre og svovelholdige syrer (brukt) 060101 1832

Generell informasjon uorganiske syrer

Avfallsstoffnummer 7131
Avfallstype Uorganiske syrer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 060101, 060104, 060103, 160507, 060106, 060105, 060102, 200114
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2796, 1805, 1790, 3264, 1802, 1873, 2031, 1789, 1830, 1832