Oversikt over avfallstyper masser.

Avfallstyper masser

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien masser. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig. Husk å sende inn egenerklæring og analyser før levering av rene masser.