Forurensede masser

Forurensede masser

Her finner du informasjon om forurensede masser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som forurensede masser.

  • Forurenset stein
  • Forurenset grus
  • Forurenset jord
  • Forurenset betong

Nei takk, dette kan du ikke sortere som forurensede masser.

  • Andre typer avfall

Behandling forurensede masser

  • Deponi

Vi krever miljøanalyse av forurensede masser før mottak, se avfallsforskriften kapittel 9.

Navn Forurensede masser
Avfallsstoffnummer 1604