Ragn-Sells Avaldsnes (farlig avfall)

Vår avdeling for farlig avfall og VA-teknikk i Avaldsnes rett utenfor Haugesund ble fra 10. juni 2024 en del av Ragn-Sells, avdelingen het tidligere Miljøservice Vest AS. Vi samler inn og håndterer farlig avfall fra verft og offshore, fiskerinæringen, bilverksted m.m. I tillegg utfører vi VA-tjenester som spyling av rør og tømming av sandfang.

Vi innhenting, mellomlagrer og håndterer farlig avfall på en forsvarlig måte. Alle våre kjøretøy er ADR-godkjente, og vårt anlegg har alle nødvendige tillatelser.

Farlig avfall og VA-tjenester

 • Gassmålinger
 • Henting og mellomlagring av spillolje og oljeholdig vann
 • Kontroll og tømming av oljeutskillere
 • Rengjøring av fyringsoljetanker
 • Spyling av tette rør
 • Tankrengjøring
 • Tilstandskontroll
 • Tømming av sandfang
 • Vannrensing

Vi har god tankkapasitet for mellomlagring av farlig avfall og et eget renseanlegg. Våre kjøretøy kan også tanke farlig avfall direkte fra skip m.m.

Miljøservice Vest AS sine nettsider vil være tilgjengelige ut 2024.

Kontakt oss

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Telefon 52844499
24 timers vakttelefon
Åpningstider Mandag - fredag 07.30 - 15.30
E-post firmapost@miljoservicevest.no
Besøksadresse Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes
Postadresse Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Her finner du oss

Noen av våre kundesegmenter

 • Bedrifter og boligselskaper (farlig avfall, tømming av sandfang m.m)
 • Bilverksteder (henting av spillolje m.m)
 • Entreprenører (rørspyling m.m)
 • Fiskerinæring (henting av ensilasje og slam m.m)
 • Verft og offshore (Tanking av sloppvann, kloakk m.m)
Containerutleie nettbutikk

Nettbutikk

Sjekk pris på og bestill container til fastpris uansett vekten på avfallet for flere typer avfall i nettbutikken.

Farlig avfall

Farlig avfall

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor farlig avfall som dekker de fleste behov. Finn ut mer om farlig avfall her.

Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av suge- og spyletjenester som dekker de fleste behov. Det er døgnvakt for disse tjenestene.

Relevante artikler