Gode avfallsløsninger for farlig avfall.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker, dyr og miljø.

Avfallsprodusent

Med avfallsprodusent menes bedrifter der det oppstår eller håndteres farlig avfall. En avfallsprodusent er selv pliktig til å identifisere farlig avfall, oppbevare avfallet sikkert i riktig UN-godkjent emballasje, deklarere og levere avfallet i henhold til Avfallsforskriften. Avsender av farlig avfall har ansvar for klassifisering av farlig gods, UN-nummer, angi fareklasse og emballasjegruppe i henhold til ADR Forskriften.

Hvordan kan Ragn-Sells hjelpe deg med farlig avfall

Vi har tillatelse for håndtering av farlig avfall etter Forurensingsloven og kan etter ADR Forskriften transportere farlig gods. Vi tar hånd om alt farlig avfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte, når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling og all den dokumentasjonen som lovverket krever at inngår i våre tjenester. Vi har kunnskap til å kunne skreddersy en avfallsløsning av farlig avfall etter deres behov, og være rådgivende ved spørsmål knyttet til oppbevaring, emballasjetyper, fraksjonstyper farlig avfall og elektronisk deklarering.

Løsninger og utstyr for farlig avfall

Vi tilbyr blant annet lagercontainere for farlig avfall og spilloljetanker til fastpris, og tømmer/henter på den intervallen du bestemmer. I tillegg tilbyr vi også et bredt utvalg av bokser, beholdere, esker, fat og liknende til våre kunder for behandling og oppbevaring av farlig avfall. I lenken nedenfor finner du vår produkt- og utstyrsoversikt for farlig avfall.

Andre nyttige lenker farlig avfall

Allmenn informasjonsplikt for storulykkebedrifter
Avfallsforskriftens kapittel 11 (farlig avfall)
Bestillingsskjema farlig avfall for våre kunder
Deklarering av farlig avfall
Isolasjon som farlig avfall

Kontaktpersoner farlig avfall

Ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner dersom du ønsker befaring, rådgivning vedrørende avfallsløsning, avtale eller ved prisforespørsel. Bestillinger kan også gjøres på telefon 22800800 eller e-post kundesenter@ragnsells.no.

Farlig avfall

Jan-Ove Ødegård

Avdelingsleder farlig avfall Rygge

90111940 jan-ove.odegard@ragnsells.com

Sorteringsguide farlig avfall

Skriv inn avfallstypen, EAL-koden eller UN-nummeret du leter etter.