Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker, dyr og miljø.

Avfallsprodusent

Med avfallsprodusent menes bedrifter der det oppstår eller håndteres farlig avfall. En avfallsprodusent er selv pliktig til å identifisere farlig avfall, oppbevare avfallet sikkert i riktig UN-godkjent emballasje, deklarere og levere avfallet i henhold til Avfallsforskriften. Avsender av farlig avfall har ansvar for klassifisering av farlig gods, UN-nummer, angi fareklasse og emballasjegruppe i henhold til ADR Forskriften.

Ragn-Sells hjelper bedriften med farlig avfall

Vi har tillatelse for håndtering av farlig avfall etter Forurensingsloven og kan etter ADR-forskriften transportere farlig gods. Vi tar hånd om alt farlig avfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Innsamling, transport, sortering, viderebehandling og all den dokumentasjon som lovverket krever inngår i våre tjenester. Vi har kunnskap til å kunne skreddersy en avfallsløsning for farlig avfall etter deres behov, og å være rådgivende ved spørsmål knyttet til oppbevaring, emballasjetyper, fraksjonstyper og elektronisk deklarering.

Meldepliktig virksomhet storulykke

Her finner du opplysninger som skal meddeles allmenheten i henhold til Storulykke-forskriftens §12 første ledd (meldepliktige virksomheter) for Ragn-Sells sin avdeling for farlig avfall.

Løsninger og utstyr for farlig avfall

Vi tilbyr blant annet lagercontainere for farlig avfall og spilloljetanker til fastpris. Vi tømmer og henter på den intervallen du bestemmer, og tilbyr det utstyret bedriften trenger for forsvarlig behandling og oppbevaring av farlig avfall. I lenkene nedenfor finner du blant annet informasjon om utstyr, kildesortering og deklarering av farlig avfall.

Elektronisk deklarering av farlig avfall.

Deklarering

Alt farlig avfall deklareres digitalt, du kan gjøre det selv eller vi kan gjøre det for din bedrift.

FarligEnkelt™

FarligEnkelt™

FarligEnkelt™ miljøskap er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall og leveres til fastpris.

Isolasjon fra bygg og anlegg kan være farlig avfall.

Isolasjon

Isolasjon fra bygg og anlegg kan være farlig avfall, her finner du mer informasjon denne typen avfall.

Guide for kildesortering av farlig avfall

Kildesortering

I vår guide for kildesortering finner du en oversikt med farlige avfallstyper og mer informasjon om disse.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Produkter og utstyr for farlig avfall

Utstyr

I vår oversikt med produkter og utstyr finner du utstyr som skal benyttes ved oppbevaring og behandling av farlig avfall.

Kontakt oss om farlig avfall

Ta gjerne kontakt med vår avdeling for farlig avfall. Bestillinger kan gjøres i skjemaet nedenfor eller direkte til vårt kundesenter.

Bestilling av tjenester farlig avfall

Her kan du som er kunde av Ragn-Sells bestille tjenester innen farlig avfall. Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så raskt vi bare kan mellom klokken 07.00 og 16.00 på hverdager.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)