Elskede by inntar Britannia Hotel i Trondheim

Elskede by inntar Britannia Hotel i Trondheim

Siden januar i år har Britannia Hotel blitt en del av Elskede by konseptet i Trondheim. Konseptet går ut på fossilfri transport i bynære områder, der pakker leveres ut og avfall hentes inn med fossilfrie kjøretøy. Slik reduseres antall transporter, støy og utslipp i våre elskede byer. Da kan vi alle ferdes i bedre omgivelser.

30. mai 2022

Vi må sammen finne nye bærekraftige måter på hvordan vi kan ta hånd om våre byer. Elskede by er en av disse initiativene.

Umiddelbar interesse fra Britannia Hotel

Salgssjef i Ragn-Sells Linn Rygh, var på en lunsj Palmehaven på Britannia Hotel. Der kom hun i prat med hotellets direktør Mikael Forselius. Linn introduserte ham for Elskede by, hva dette innebar og hvilke fordeler hotellet kunne oppnå ved å bli en del av konseptet. Mikael Forselius likte det han hørte, og et samarbeid begynte å spire. Linn fikk kontakt med lagersjef Ronny Kvalvær og concierge/HMS sjef Børge Dahle som også lot seg begeistre av muligheter for å løse noen av hotellets utfordringer vedrørende støy, lukt og uønskede utslipp.

- Vi hadde et behov for å rydde opp i avfallsrommene våre og bedre logistikken på hvordan avfall ble håndtert ut av hotellet. Dessverre må vi si at det både var mye søl og støy når avfallet skulle hentes. Noen av gjestene klaget på at komprimatorbilene som hentet avfallet, støyet om morgenen. Da vi fikk høre om Ragn-Sells og Elskede by initiativet, så vi muligheter for å kunne få orden på dette, forteller Ronny Kvalvær.

Linn fortsetter:

- Elskede by kom til Trondheim for ganske nøyaktig to år siden i dag, rett før Corona-pandemien slo til. Det har derfor vært en naturlig stillstand i forhold til dette arbeidet i Trondheim, men nå er vi i gang igjen for fullt. Det som gleder oss i Ragn-Sells er at Britannia Hotel fra de første innledende samtalene har vært svært positive til samarbeidet. Britannia Hotel har forstått hva som må til.

Concierge og HMS sjef Børge Dahle er også svært fornøyd. Han forteller at Britannia Hotel har et meget høyt søkelys på miljø og bærekraft. Hotellet er miljøfyrtårnsertifisert og i kjølvannet av dette har resultatene av Elskede by vært et godt bidrag inn i et renere og støyfritt miljø.

- Jeg skulle ønske flere av byens bedrifter også ble med på dette, for at det virkelig skal gi resultater bør enda flere se nytten av fossilfri transport i bykjernen. For de ansattes del har Britannia Hotel også inngått i et samarbeid med Miljøetaten i Trondheim «Hjem Jobb Hjem». Dette for å fokusere på miljøvennlig transport til og fra arbeidsplassen forteller han.

Artikkelen fortsetter under bildene

Vil ha flere med på laget

Linn ønsker seg flere inn i dette samarbeidet. Hun forteller:

- Samarbeidet understøtter Britannia Hotel sin Miljøfyrtårnsertifisering, og at vi sammen skal bidra til et renere bymiljø i Trondheim sentrum. Avfallshåndteringen foregår med utslippsfrie, elektriske og lydløse kjøretøy. Dette gagner hotellets gjester i tillegg til bymiljøet rundt hotellet. Vi håper at dette samarbeidet vil trigge andre selskaper her i Trondheim sentrum til å være med på å gjøre byen vår mer utslippsfri, støyfri, gi mindre unødvendig trafikk, og bedre omgivelsene.

Linn og gutta på Britannia Hotel vil komme med en oppfordring til slutt: «Jo flere bedrifter som henger seg på Elskede by i Trondheim jo større forskjell kan vi gjøre sammen. Både Ragn-Sells og Britannia Hotel oppfordrer med dette andre bedrifter som holder til i Trondheim sentrum til å henge seg på initiativet.

Elskede by

Elskede by

Finn ut mer om bærekraftig avfallshåndtering med Elskede by.

Relevante artikler