Elskede by et et unikt prosjekt med en skreddersydd avfallsløsning for bedrifter som holder til i sentrumskjernen av Oslo og Trondheim.

Fossilfri avfallshåndtering i byen

Elskede by et et unikt prosjekt med en skreddersydd avfallsløsning for bedrifter som holder til i sentrumskjernen av Oslo og Trondheim. Her foregår avfallshåndteringen så skånsomt som mulig med fossilfrie kjøretøy som passer inn i byen.

15. feb 2023

Oslo og Trondheim er byer som vokser raskt med et stadig økende innbyggertall. Gjennom Elskede by utnytter vi eksisterende transport ved å sette opp fornuftige ruter, der fossilfri transport er foretrukket for et renere bymiljø.

Vi i Ragn-Sells har jobbet med Elskede by siden 2017, og utviklet konseptet sammen KLP og Bring her i Norge. Initiativet kommer opprinnelig fra Sverige. Målet er mindre støy, mindre utslipp, mindre trafikk og økt sikkerhet i sentrum av byen, forteller Rune Stensli som er driftsdirektør i Ragn-Sells.

Fleksibel og miljøvennlig løsning

Ved å velge avfallshåndtering gjennom Elskede by, tar din bedrift et tydelig standpunkt om ansvaret vi alle har for miljøet. Løsningene er fremtidsrettet, slik at vi sikrer at både vareleveranser og avfallshåndtering er godt ivaretatt.

Relevante artikler