Sertifiseringer Ragn-Sells AS

Ragn-Sells virksomhetsstyringssystem er sertifisert iht standard for samfunnsansvar (CRS Performance Ladder), miljøstandarden ISO 14001:2015, kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, og arbeidsmiljøstandarden ISO 45001:2018.

Ragn-Sells AS har en rekke sertifiseringer.

Ragn-Sells ble sertifisert iht kvalitet- og miljøstandardene i november 2002, iht arbeidsmiljøstandarden i november 2008 og iht samfunnsansvar i mars 2016. Sertifikatene omfatter følgende tjenester: Innsamling, transport, mottak og bearbeiding av inert og ordinært avfall. Innsamling, transport, mottak, omemballering og enklere behandling av farlig avfall. Utleie og salg av oppsamlingsutstyr, vann- og avløpstjenester samt rådgivingstjenester innen avfall og gjenvinning.

Alle våre avdelinger omfattes av disse sertifikatene. Nedenfor finner du linker til sertifikatene i pdf-format. Ragn-Sells har valgt DNV GL som sertifiseringsorgan for alle tre standardene.

Samfunnsansvar – CSR Performance Ladder

Ragn-Sells AS var først i Norge med sertifisering av samfunnsansvar. CSR Performance Ladder bygger på anerkjente standarder for miljø- og samfunnsansvar, som ISO og OHSAS, og forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomite.

Sertifiseringsprosessen bidrar til fokus på og effektiv behandling av de mest vesentlige risikoene innen organisasjonsstyring, arbeidsforhold og menneskerettigheter, miljø, råvarer, energi samt forretningsetikk og forbrukerspørsmål. Her kan du finne mer informasjon om denne sertifiseringen.

Se sertifikat for samfunnsansvar (Norsk)

Se sertifikat for samfunnsansvar (Engelsk)

Miljø - ISO 14001:2015

Vårt miljøsertifikat viser at Ragn-Sells miljøstyringssystem er målt opp mot, og er i samsvar med en standard for god miljøledelse. DNV GL som en uavhengig tredjepart følger opp at Ragn-Sells arbeider aktivt for å redusere bedriftens og våre tjenesters miljøbelastninger til et minimum.

Vårt fokus er kontinuerlige forbedringer ift vår innvirkning på det ytre miljø. Vi er stolte over å ha vært en miljøsertifisert bedrift i over ti år. Les mer om vårt miljøarbeid og vår årlige miljørapport.

Se ISO 14001:2015 sertifikat (Norsk)

Kvalitet - ISO 9001:2015

Vårt sertifikat er en bekreftelse på at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og at vi oppfyller standardens krav. Dette er en prosessorientert standard og legger vekt på kontinuerlig forbedring og tilfredse kunder.

Se ISO 9001:2015 sertifikat (Norsk)

Arbeidsmiljø - ISO 45001:2018

Ragn-Sells er sertifisert iht denne arbeidsmiljøstandarden i tillegg til å være en IA-bedrift. Gjennom å arbeide etter denne standarden er vi blitt bedre til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Standarden bidrar til at man arbeider mer systematisk med arbeidsmiljø og våre medarbeideres sikkerhet.

Se ISO 45001:2018 sertifikat (Norsk)

Vi er i tillegg med i følgende kvalifiseringsordninger

Transportbransjen i Norden: TransQ
Energibransjen i Norden: Utilities NCE
Den norske og danske olje- og gassektoren: Achilles JQS
Felles leverandørregister for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge: StartBANK