Tillatelser Ragn-Sells

For å drive et anlegg eller drifte en gjenvinningsstasjon må det foreligge en tillatelse. Tillatelsen definerer blant annet hva et anlegg er godkjent for å kunne motta, tillatte utslipp med mer.

Tillatelser samlet på ekstern side

Ragn-Sells innehar et høyt antall tillatelser for alle våre avdelinger og anlegg. En oppdatert liste ligger på norskeutslipp.no, som er driftet av Miljødirektoratet. Denne oversikten er til en hver tid oppdatert.