Visjon, misjon og verdier

Her finner du våre rettesnorer. Vi jobber med disse i tankene hver eneste dag for kunder, samarbeidspartnere, ansatte og våre omgivelser.

Visjon

Ragn-Sells skal være et levende bevis på at omtanke for miljøet lønner seg - på alle måter.

Misjon

Ragn-Sells ønsker å lede transformasjonen mot et sirkulært samfunn, der vi tar vare på miljøet, bekjemper klimaendringer og hjelper lokalsamfunn med å blomstre.

Forretningsidé

Ragn-Sells tilby innovative og effektive løsninger for å minimere, ta vare på og gjøre avfall om til ressurser.

Verdier

Enkelhet

Med innovative løsninger og tjenester gjør vi hverdagen og arbeidet med bærekraft enklere for oss selv og våre kunder.

Ansvarlighet

Mange snakker om miljøutfordringer, klimaendringer og knapphet av jomfruelige ressurser. Vi gjør noe med det.

Helhet

Vi tar ansvar for både store og små utfordringer. For våre kunder, for vår egen virksomhet og for livet på jorden.

Handlekraft

Vi ser på det store bildet. Gjennom samarbeid og effektiv forvaltning av ressurser skaper vi bærekraftige og effektive løsninger.

Relevante lenker