Rett og riktig i over 100 år

Starten på det som i dag er Ragn-Sells kan spores tilbake til 1881 da Amandus Zakarias Leonard Sellberg startet "Sellbergs häståkeri" i Stockholm. I dag er kretsløpsfilosofi og kunnskap om miljøpåvirkning stadig mer fremtredende, noe som stiller krav til vår organisasjon.

Nedfelte rettesnorer

Fra å kun være en transportør, har vi nå utviklet oss til å være både rådgivere, konseptutviklere og produsent av sekundære råvarer slik at vi kan ta bedre vare på jordas ressurser. Vi har rettesnorer som er nedfelt og som følges av hele organisasjonen. Hvordan dette gjøres kan du lese om i vår «Rett og Riktig».

Hva inneholder Rett og riktig?

Brosjyren tar for seg områder som hvordan vi er organisert, hvilket ledelsessystem vi har og våre ledere sitt ansvar. Vi viser også til hvordan det jobbes med internkontroll og arbeidsmiljø for å forbedre virksomheten, samt hvordan vi måler og analyserer det vil har gjort og skal gjøre fremover for kontinuerlig forbedring.