Sertifiseringer Ragn-Sells

Ragn-Sells er sertifisert i henhold til standard for samfunnsansvar (CSR Performance Ladder), miljøstandarden ISO 14001:2015, kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, og arbeidsmiljøstandarden ISO 45001:2018.

Ragn-Sells ble sertifisert i henhold til kvalitet- og miljøstandardene i november 2002, i henhold til arbeidsmiljøstandarden i november 2008 og i henhold til samfunnsansvar i mars 2016.

Tjenester som omfattes

  • Innsamling, transport, mottak og bearbeiding av inert og ordinært avfall
  • Innsamling, transport, mottak, omemballering og enklere behandling av farlig avfall
  • Utleie og salg av oppsamlingsutstyr
  • Vann- og avløpstjenester
  • Rådgivingstjenester innen avfall og gjenvinning

Alle våre avdelinger omfattes av disse sertifikatene. Nedenfor finner du linker til sertifikatene i pdf-format. Ragn-Sells har valgt DNV GL som sertifiseringsorgan for alle tre standardene.

Samfunnsansvar – CSR Performance Ladder

Ragn-Sells var det første selskapet i Norge til å bli sertifisert innen samfunnsansvar. CSR Performance Ladder bygger på anerkjente standarder for miljø- og samfunnsansvar, som ISO og OHSAS, og forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomite.

Sertifiseringsprosessen bidrar til fokus på og effektiv behandling av de mest vesentlige risikoene innen organisasjonsstyring, arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø, råvarer, energi, forretningsetikk og forbrukerspørsmål.

Sertifikat samfunnsansvar

Miljø - ISO 14001:2015

Vårt miljøsertifikat viser at Ragn-Sells sitt miljøstyringssystem er målt opp mot, og er i samsvar med en standard for god miljøledelse. DNV GL som en uavhengig tredjepart følger opp at Ragn-Sells arbeider aktivt for å redusere bedriftens og våre tjenesters miljøbelastninger til et minimum.

Vårt fokus er kontinuerlige forbedringer i forhold til vår innvirkning på det ytre miljø. Vi er stolte over å ha vært en miljøsertifisert bedrift i over ti år.

Sertifikat ISO 14001:2015 (norsk)
Sertifikat ISO 14001:2015 (engelsk)

Kvalitet - ISO 9001:2015

Vårt sertifikat er en bekreftelse på at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og at vi oppfyller standardens krav. Dette er en prosessorientert standard og legger vekt på kontinuerlig forbedring og tilfredse kunder.

Sertifikat ISO 9001:2015 (norsk)
Sertifikat ISO 9001:2015 (engelsk)

Arbeidsmiljø - ISO 45001:2018

Ragn-Sells er sertifisert i henhold til denne standarden for arbeidsmiljø i tillegg til å være en IA-bedrift. Gjennom å arbeide etter denne standarden er vi blitt bedre til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Standarden bidrar til at vi arbeider mer systematisk med arbeidsmiljø og våre medarbeidere sin sikkerhet.

Sertifikat ISO 45001:2018 (norsk)
Sertifikat ISO 45001:2018 (engelsk)

Relevante lenker