Oversikt over Ragn-Sells Norge sine sertifiseringer og kvalifiseringsordninger.

Sertifiseringer Ragn-Sells AS

Ragn-Sells virksomhetsstyringssystem er sertifisert i henhold til standard for samfunnsansvar (CSR Performance Ladder), miljøstandarden ISO 14001:2015, kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, og arbeidsmiljøstandarden ISO 45001:2018.

Ragn-Sells ble sertifisert i henhold til kvalitet- og miljøstandardene i november 2002, i henhold til arbeidsmiljøstandarden i november 2008 og i henhold til samfunnsansvar i mars 2016.

Tjenester som omfattes

  • Innsamling, transport, mottak og bearbeiding av inert og ordinært avfall
  • Innsamling, transport, mottak, omemballering og enklere behandling av farlig avfall
  • Utleie og salg av oppsamlingsutstyr
  • Vann- og avløpstjenester
  • Rådgivingstjenester innen avfall og gjenvinning


Alle våre avdelinger omfattes av disse sertifikatene. Nedenfor finner du linker til sertifikatene i pdf-format. Ragn-Sells har valgt DNV GL som sertifiseringsorgan for alle tre standardene.

Samfunnsansvar – CSR Performance Ladder

Ragn-Sells AS var først i Norge med sertifisering av samfunnsansvar. CSR Performance Ladder bygger på anerkjente standarder for miljø- og samfunnsansvar, som ISO og OHSAS, og forvaltes av en uavhengig stiftelse og ekspertkomite.

Sertifiseringsprosessen bidrar til fokus på og effektiv behandling av de mest vesentlige risikoene innen organisasjonsstyring, arbeidsforhold og menneskerettigheter, miljø, råvarer, energi samt forretningsetikk og forbrukerspørsmål. Her kan du finne mer informasjon om denne sertifiseringen.

Last ned sertifikat for samfunnsansvar (PDF)

Miljø - ISO 14001:2015

Vårt miljøsertifikat viser at Ragn-Sells miljøstyringssystem er målt opp mot, og er i samsvar med en standard for god miljøledelse. DNV GL som en uavhengig tredjepart følger opp at Ragn-Sells arbeider aktivt for å redusere bedriftens og våre tjenesters miljøbelastninger til et minimum.

Vårt fokus er kontinuerlige forbedringer ift vår innvirkning på det ytre miljø. Vi er stolte over å ha vært en miljøsertifisert bedrift i over ti år. Les mer om vårt miljøarbeid og vår årlige miljørapport.

Last ned ISO 14001:2015 sertifikat (PDF på norsk)

Kvalitet - ISO 9001:2015

Vårt sertifikat er en bekreftelse på at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og at vi oppfyller standardens krav. Dette er en prosessorientert standard og legger vekt på kontinuerlig forbedring og tilfredse kunder.

Last ned ISO 9001:2015 sertifikat (PDF på norsk)

Arbeidsmiljø - ISO 45001:2018

Ragn-Sells er sertifisert iht denne arbeidsmiljøstandarden i tillegg til å være en IA-bedrift. Gjennom å arbeide etter denne standarden er vi blitt bedre til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Standarden bidrar til at man arbeider mer systematisk med arbeidsmiljø og våre medarbeideres sikkerhet.

Last ned ISO 45001:2018 sertifikat (PDF på norsk)

Vi er i tillegg med i følgende kvalifiseringsordninger

Transportbransjen i Norden: TransQ
Energibransjen i Norden: Utilities NCE
Den norske og danske olje- og gassektoren: Achilles JQS
Felles leverandørregister for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge: StartBANK